HEARTZ
12 augustus 2019

Alle hartingrepen verzameld in eén database

Ziekenhuizen kunnen in het vervolg sneller zien welke ingrepen een patiënt aan het hart heeft ondergaan. Alle hartoperaties worden nu verzameld in één database binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Verwacht wordt dat hiermee ook de administratielast al afnemen.

Alle behandelingen zoals hartchirurgische behandelingen, dotterbehandelingen, percutane hartklep vervangingen, pacemaker of ICD implantaties en ablaties worden nu door de NHR verwerkt. Patiënten worden tot vijf jaar gevolgd in het behandelend ziekenhuis. Nabehandeling vindt echter vaak plaats in een ander ziekenhuis of regio. De informatieoverdracht was dan tijdrovend, complex en niet zo efficiënt.

Lees meer

Bron: Skipr

Bron foto: pxhere.com

Tagged on: