HEARTZ

Waarom Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen die hulp nodig heeft bij het herstellen van een behandeling aan het hart. De patiënt leert omgaan met de gevolgen van de aandoening en krijgt weer vertrouwen in het lichaam. De meeste patiënten hebben behoefte aan hartrevalidatie meteen na een behandeling aan het hart. Daarnaast is er een groep patiënten die in aanmerking komt in een meer chronische fase, dus misschien wel maanden of jaren na het incident. In principe is hartrevalidatie altijd mogelijk omdat het om een behandeling op maat gaat.

Driekwart van de patiënten ontwikkelt psychische symptomen na een hartaanval, hartoperatie, ICD implantatie of andere behandeling aan het hart. Goede begeleiding en sociale steun is dus van groot belang voor fysiek en mentaal herstel van hartpatiënten. Bewezen is dat er door hartrevalidatie 50% minder kans is op nieuwe hartproblemen en 30% minder kans op sterfte door hartproblemen.

De drie fasen rondom hartrevalidatie

Fase I – Klinische fase

Deze begint meteen na een acuut cardiaal incident zoals een hartaanval, hartfalen of een acute opname in een ziekenhuis vanwege een andere cardiologische aandoening. In deze fase, tijdens de opname, verwijst de behandelend cardioloog de patiënt door naar hartrevalidatie. Het kan ook zijn dat de intake voor hartrevalidatie plaatsvindt nadat de patiënt eerst een paar dagen thuis is geweest om zo beter de inspannings- en psychische doelen te beoordelen.

Fase II – Revalidatiefase

Deze begint na ontslag uit het ziekenhuis. Omdat ziekenhuisopnames tegenwoordig steeds korter duren, stijgt het belang van een goede opvang in deze tweede fase. In deze fase worden gegevens van de patiënt verzamelt voor de indicatiestelling (waarin de patiënt op risico’s gescreend wordt). Vervolgens worden, samen met de patiënt, de doelen van de hartrevalidatie vastgesteld. Afhankelijk van de doelen wordt in overleg met de patient een programma op maat gemaakt. Deze doelen zijn onderverdeeld in fysieke doelen, psychische doelen, sociale doelen en doelen met betrekking tot het beïnvloeden van risicogedrag. Fase II wordt afgesloten met een evaluatie. Hartrevalidatie wordt altijd aangeboden onder eindverantwoordelijkheid van een cardioloog.

Fase III – Post-revalidatiefase

Deze fase, ook wel nazorg genoemd, sluit aan op de revalidatiefase. De aandacht is in deze fase vooral gericht op overdracht naar de huisarts. De huisarts doet dan de controles die nodig zijn. Bij de huisarts kan de patiënt ook terecht voor verdere begeleiding. Bijvoorbeeld bij klachten, medicatie, voor een gezonde leefstijl en begeleiding bij eventuele psychische problemen.

Vergoeding

Hartrevalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hier is een verwijzing van de cardioloog of huisarts voor nodig. Er zijn ook fysiotherapeuten die hartrevalidatie aanbieden in hun praktijk. Hartrevalidatie is breder dan alleen fysiotherapie.