HEARTZ

Hartrevalidatie doelen

Het doormaken van een behandeling aan het hart is een heftige levensgebeurtenis waardoor de patiënt zich op fysiek en mentaal vlak moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Iedereen die een hartrevalidatieprogramma volgt heeft een eigen, op maat gemaakt programma want geen enkele patiënt is hetzelfde of streeft dezelfde doelen na. Het doel van dit programma is om de patiënt in een zo vroeg mogelijk stadium in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie te brengen en te houden.

Dit is alleen mogelijk door samen met de patiënt 4 soorten doelen te bespreken. Het gaat hier om fysieke doelen, psychische doelen, sociale doelen en doelen met betrekking tot het beïnvloeden van risicogedrag (aanpassen van de levensstijl).

Fysieke doelen

Fysieke doelen zijn: het leren kennen en het durven opzoeken van fysieke grenzen, het leren omgaan met fysieke beperkingen en het verbeteren van het inspanningsvermogen. Ook kan het overwinnen van angst voor inspanning een fysiek doel zijn. Tijdens het bewegingsprogramma doet de patiënt ervaring op met bewegen, waardoor de angst voor inspanning kan verminderen. Ook het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl is een belangrijk fysiek doel, dat niet alleen belangrijk is tijdens de hartrevalidatie maar zeker ook op de periode daarna. Door te ervaren dat sporten en bewegen ook plezier geeft, leert de patiënt om dit in zijn of haar levensstijl op te nemen na het revalidatieprogramma.

Psychische doelen

Psychische doelen tijdens de hartrevalidatie zijn: het terugkrijgen van emotioneel evenwicht, het leren omgaan met de hartziekte en het overwinnen van angst voor inspanning. Als gevolg van de behandeling aan het hart kunnen psychische symptomen, zoals symptomen van depressie en angst, optreden. Vervolgens kunnen deze psychische symptomen een rol spelen in het voortbestaan en verergeren van de onderliggende ziekte of probleem en daarmee de kans op een herhaling van een cardiaal incident vergroten.

Sociale doelen

De sociale doelen tijdens de hartrevalidatie zijn: het terugkrijgen van emotioneel evenwicht binnen de relatie, het gezin en/of sociale omgeving en werk; een optimale hervatting van de rol binnen de relatie, gezin, sociale omgeving en/of werk; een optimale hervatting van vrijetijdsbesteding; het terugkrijgen van emotioneel evenwicht door de mantelzorger en voorkomen van negatieve effecten op de gezondheid van de patiënt .

Hartziekten en andere chronische aandoeningen hebben niet alleen gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de naasten. Van de betrokkenen die binnen relatie, gezin en/of sociale omgeving en werk met de gevolgen van de aandoening voor de patiënt te maken krijgen wordt verwacht dat zij sociale steun bieden. Dit betekent dat de patiënt en het sociale netwerk van de patiënt zich moeten aanpassen aan een andere rolverdeling met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden. Voor de patiënt gaat het hierbij vaak om een grotere afhankelijkheid en voor het sociale netwerk om meer verantwoordelijkheden.

Beïnvloeding van risicogedrag

De doelen die gericht zijn op het verminderen van risico door het aanleren van een gezonde leefstijl zijn: bekendheid met de aard van de ziekte en de risicofactoren, stoppen met roken, ontwikkelen en onderhouden van een lichamelijk actieve leefstijl, ontwikkelen van een gezond voedingspatroon en ontwikkelen van therapietrouw zijn aan medicatie. Leefstijlfactoren zoals niet bewegen of sporten, ongezonde voedingsgewoonten en rookgedrag behoren tot de risicofactoren waarop invloed kan worden uitgeoefend door het aanpassen van de leefstijl. Daarnaast zijn er risicofactoren waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, zoals leeftijd, geslacht en voorgeschiedenis.